+48 535-995-732 kontakt@handballasy.pl

O nas

Handball Asy to innowacyjny projekt szkółki sportowej, w której prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe dla dziewczynek i chłopców już od 4 roku życia ukierunkowane na piłkę ręczną. Poprzez różnorodność ćwiczeń, dużą ilość nowoczesnego sprzętu sportowego oraz znakomicie wyszkoloną kadrę trenerską, prawidłowo rozwijamy dzieci pod względem psychomotorycznym, uczymy prawidłowych wzorców ruchowych oraz wykrywamy, rozpoznajemy i korygujemy wady postawy.

Dzieci podzielone są na grupy uwzględniając takie czynniki jak: wiek, rozwój psychofizyczny, a także umiejętności dziecka. Grupy treningowe liczą maksymalnie 15 osób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 75 min.

W Handball Asy wychodzimy z założenia, że każde dziecko jest indywidualnością, ma inne walory, które chcemy Mu pokazać i je u Niego doskonalić. Ponadto pragniemy w wykształcić u dziecka potrzebę aktywności ruchowej i wychować w kulturze fizycznej.

Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy ukierunkowany na piłkę ręczną, z których dziecko czerpie największą przyjemność. Nie można bowiem we wczesnym wieku dziecięcym prowadzić zajęć specjalistycznych w danej dyscyplinie. Tym samym większą część zajęć zajmują gry i zabawy ruchowe, a także czas, w którym dziecko samo decyduje jakie ćwiczenia będzie wykonywało. W czasie zajęć najwięcej uwagi poświęcamy rozwojowi ogólnemu dzieci. Poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń rozwijamy koordynacyjne zdolności motoryczne, uczymy prawidłowej techniki biegu oraz technik indywidualny w piłce ręcznej. Trening techniczny piłki ręcznej obejmuje między innymi naukę i kształtowanie takich umiejętności jak: chwyty, rzuty i podania, kozłowanie i kontrola piłki, gry 1×1, tworzenie sytuacji 1×1, skuteczne rozwiązywanie tychże sytuacji oraz małe gry. Dużą część treningu zajmują ćwiczenia sensomotoryczne oraz propriocepcji bezpośrednio związanej z szybkością podejmowania decyzji. Ponadto nauczamy dobrego wychowania, zdrowego trybu życia, higieny osobistej, samorealizacji, współzawodnictwa oraz współpracy.

W czasie zajęć dużo uwagi poświęcamy na rozwijanie cech psychospołecznych. Zwracamy uwagę w szczególności na rozwijanie koncentracji, motywacji, zarządzaniu emocjami oraz pewności siebie.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, którzy obecnie zaliczają się do najlepszych w Polsce. Naukę i doświadczenie zdobywali poprzez m.in. sportową karierę zawodową, ukierunkowane studia, konferencje, staże oraz wielopłaszczyznową pracę zawodową w szkołach i klubach sportowych.

W Handball Asy jednym z priorytetów jest wykrywanie i korygowanie wszelkiego rodzaju wad postawy, bo jak wiadomo niemal każde dziecko jakąś wadę posiada. W tym celu, w regularnych odstępach czasu, przeprowadzane są kompleksowe badania funkcjonalne każdego dziecka, wykonywane przez specjalistów, z którymi współpracujemy. Należy dodać, że korekcja wad postawy prowadzi do utrwalenia się prawidłowych wzorców ruchowych angażujących całe taśmy mięśniowe, które pozwalają na rozłożenie obciążeń na wszystkie elementy łańcucha kinematycznego. Stwarza to możliwość do precyzyjnego wykonywania ruchów przy zachowaniu posturalnej stabilizacji. Po skorygowaniu wady postawy dziecko jest w stanie wykonywać ruchy bez zbędnych kompensacji w aparacie więzadłowo- stawowym, tym samym poprawiając wszelką technikę, co zapobiega tworzeniu się mikro urazów prowadzących do różnego rodzaju schorzeń. Jednocześnie wychodzimy z założenia, że opanowanie prawidłowej techniki biegu jest możliwe tylko i wyłącznie jeśli najpierw nauczymy się chodzić, a w pierwszej kolejności prawidłowo przyjmować pozycję spionizowaną.

Korekcja wykrytych zaburzeń następuje poprzez zastosowanie posiadanych przez nas nowoczesnych przyborów do ćwiczeń, wdrażanie odpowiednich ćwiczeń do zajęć, zastosowanie indywidualnego postępowania fizjoterapeutycznego oraz udzielenie instruktażu rodzicom w zakresie odpowiedniego korygowania złych nawyków.

Podczas zajęć w Handball Asy chcemy w maksymalny sposób wykorzystać okres rozwojowy u dzieci zwany ‘pierwszym apogeum motorycznym’ lub ‘złotym okresem motorycznym’. Jest to okres w życiu dziecka przypadający na ok. 5 rok życia. Wtedy właśnie dzieci chętnie uczą się nowych elementów ruchowych. Ruchy dziecka w tym okresie są celowe, swobodne i płynne. Jednocześnie następuje wyjątkowa poprawa koordynacji ruchowej. Dlatego w tym okresie rozwojowym powinno się nauczyć dzieci jak najwięcej czynności ruchowych. Należy również dodać, że ‘pierwsze apogeum motoryczne’ jest najbardziej zaniedbanym i niewykorzystywanym okresem rozwojowym wśród dzieci w Polsce.

W Handball Asy wychodzimy z założenia, że rodzice nie powinni uczestniczyć w zajęciach po to, aby nie rozpraszać dzieci, uczyć ich samodzielności od najmłodszych lat, nie wpływać na ich zachowanie w czasie zajęć w jakikolwiek sposób, nie poprawiać ich. Uważamy, że najważniejszą osobą jest dziecko i to przede wszystkim Jemu zajęcia mają się podobać.

Pragniemy również zaznaczyć, że dziecko ruchowo sprawne ma większą szansę na akceptację siebie jak również akceptację w grupie. Ponadto, wyuczenie nawyku ruchowego już w najmłodszych latach życia w dużym stopniu zapobiega chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość czy nadciśnienie.

Celem szkółki Handball Asy jest:

  • zapewnić wszechstronny rozwój psychomotoryczny,
  • wykształcić prawidłowe wzorce ruchowe,
  • wykryć, rozpoznać i skorygować wszelkie wady postawy,
  • ukazać walory, umiejętności i je doskonalić
  • rozwijać cechy psychospołeczne takie jak: koncentracja, motywacja, zarządzanie emocjami,
  • wykształcić potrzebę aktywności ruchowej i wychować w kulturze fizycznej, po to, aby w dalszym etapie życia znaczna jego część była poświęcona aktywności ruchowej.

 

Koszt miesięczny zajęć: 140 zł

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.